Video: Frenchie – Concrete Jungle 2 Tour (Ohio Vlog)

Frenchie’s Concrete Jungle 2 tour makes it run through Newark, Ohio.