Video: Eldorado Red – White Power: The El Chapo Way (Webisode #2)

Eldorado Red’s White Power: The El Chapo Way drops 9/28.

PREVIOUS: Video: Eldorado Red – White Power: The El Chapo Way (Webisode #1)