Kourtney Money – Balling [NO DJ]

Kourtney Money – Balling [NO DJ]

NO DJ record off Kourtney Money’s (32 Ent) new mixtape Money Walking On Tha Industry. Shout out to DJ 5150.

DOWNLOAD: Kourtney Money – Balling [NO DJ]