Waka Flocka & Slim Dunkin Ft. Wooh Da Kid – Twin Towers 2 Intro [NO DJ]

Waka Flocka & Slim Dunkin Ft. Wooh Da Kid – Twin Towers 2 Intro [NO DJ]

Off Waka Flocka & Slim Dunkin’s Twin Towers 2 mixtape. Props to FullKlip.

DOWNLOAD: Waka Flocka & Slim Dunkin Ft. Wooh Da Kid – Twin Towers 2 Intro [NO DJ]